Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa informoimme yksinomaan Elämyspalvelu Marjot Oy:n (aputoiminimet Parran Luontolaituri, Kahvila-Ravintola Tiera ja Hovi Glamping) Johku-kaupan asiakasrekisteristä ja sen tietojen käsittelyn periaatteista.

Voimme ajoittain muuttaa tietojasuojakäytäntöjämme sekä tätä tietosuojaselostetta. Suosittelemmekin tutustumaan tietosuojakäytäntöihimme säännöllisesti.

 

1. Rekisterinpitäjä


Elämyspalvelu Marjot Oy:n (aputoiminimet Parran Luontolaituri, Kahvila-Ravintola Tiera ja Hovi Glamping)

Käyntiosoite: Parrantie 27, 64700 TEUVA
044-7922022 / Marjo Kiuru-Sundberg
040-569626 / Marjo Erlands
elamyspalvelu.marjot@gmail.com
Y-tunnus: 3254099-2

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö


Käyntiosoite: Parrantie 27, 64700 TEUVA
044-7922022 / Marjo Kiuru-Sundberg
040-569626 / Marjo Erlands
elamyspalvelu.marjot@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) verkkokaupan asiakasrekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, joka syntyy asiakkaan tilatessa tuotteita ja/tai palveluja Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) verkkokaupasta. Rekisterin tarkoituksena on mahdollistaa Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) verkkokaupan avulla verkossa tapahtuva kaupankäynti, kuten esimerkiksi tilaustietojen, laskutustietojen, maksuvahvistustietojen tai käsittelytietojen välittäminen Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping)  ja asiakkaan välillä. Tämän lisäksi rekisteriä kerätään asiakaspalvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseksi, asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä sähköiseen markkinointiviestintään silloin kun asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) ei millään tavoin tallenna asiakasrekisteriinsä muiden kauppiaiden tuotteisiin tehtyjä tilauksia tai niihin liittyviä tietoja.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. Tietoja voidaan käyttää profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö


Etu- ja sukunimi
Osoite
Postitoimipaikka
Maa
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Henkilötunnus (yksityinen laskutusasiakas)
Tilauksen lähdesivu
Yrityksistä rekisteröidään lisäksi:

Yrityksen nimi
Y-tunnus
Verkkolaskuosoite
Välittäjätunnus
Viite
Merkki
Lisäksi prosessin lisätietoja kentällä tarjotaan asiakkaalle mahdollisuus antaa vapaamuotoisesti myös muita aiheelliseksi katsomiaan tietoja.

Tietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään niin kauan kun käyttäjällä ja Elämyspalvelu Marjot Oy:llä (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) on voimassa oleva keskinäinen sopimus ja/tai suostumus.

Tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen voimassa olevan lainsäädännön asettamien velvollisuuksien, kuten esim. kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden, toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tiedot kerätään Johku-verkkopalvelun sähköisillä lomakkeilla. Asiakkaat syöttävät tiedot henkilökohtaisesti tilatessaan Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) Johku-verkkokaupasta.

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Tietoja ei erikseen luovuteta eteenpäin ja ne jäävät ainoastaan rekisterinpitäjälle. Tietoja voidaan teknisesti käsitellä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Sähköisesti talletetut tiedot
Rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

Manuaalinen aineisto
Lähtökohtaisesti vältämme rekisterissä olevien tietojen tulostamista manuaaliseksi aineistoksi. Mikäli joissain tilanteissa rekisteristä tulostetaan manuaalista aineistoa, aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja ainoastaan rekisterinpitäjällä on aineiston käyttöoikeus.

 

9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen


Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja korjata mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Tämän oikeuden automatisoi Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) käyttämä Johku-järjestelmä seuraavalla tavalla:

Johku kommunikoi käyttäjälle Oma Johku -palvelulla tämän henkilötietoja käsitelystä kauppiaan vahvistusviestien yhteydessä. Viestit sisältävät linkin Oma Johku -palveluun.

Oma Johkussa käyttäjä voi tarkastaa itsestään tallennetut tiedot ja tehdä tarvittaessa niihin oikaisuja. Palvelussa on myös toiminnallisuus, jonka avulla käyttäjä saa ladattua tiedot jäsennellyssä formaatissa tietojen siirtämiseksi järjestelmästä toiseen. Oma Johku -palveluun pääsee milloin vain osoitteessa johku.com/customer.

Oma Johku tarjoaa myös mahdollisuuden päättää Oma Johku -sopimus ja poistaa tiedot Oma Johkusta. Mikäli käyttäjä lopettaa Oma Johkun käytön ja päättää sopimuksensa Johkun kanssa, kaikki omien tietojen hallintaan liittyvät automaattiset toiminnallisuudet lakkaavat. Sopimuksen päättymisen jälkeen käyttäjän tulee hallinnoida omia tietojaan (tarkistus, oikaisu, oikeus tulla unohdetuksi, rajoittaminen, oikeus siirtää järjestelmästä toiseen) kirjallisesti suoraan Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) kanssa. Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) vastaa kirjalliseen pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oma Johku -palvelun käyttö on maksutonta.

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Huomioida kuitenkin kannattaa, että Elämyspalvelu Marjot Oy:n (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) asiakasrekisteriin tallennetut tiedot syntyvät aina asiakkaan ostaessa tuotteita ja/tai palveluja. Tällöin Elämyspalvelu Marjot Oy:tä (Parran Luontolaituri / Kahvila-Ravintola Tiera / Hovi Glamping) sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

11. Evästeet


Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Sivusto lähettää selaimelle pienen tiedoston, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeen tarkoituksena on parantaa käyttökokemusta sivustolla. Jos olet rekisteröitynyt käyttäjä, eväste hallinnoi myös sisäänkirjautumista ja pääsyä sivuille, jotka on tarkoitettu vain rekisteröityneille käyttäjille. Evästeiden avulla voidaan seurata ja tarkastella käyttäjän mielenkiinnon kohteita ja vaikuttaa tätä kautta palvelun käytettävyyteen. Internet-selaimet pääsääntöisesti hyväksyvät evästeet automaattisesti. Tarvittaessa evästeiden käytön voi poistaa selaimen asetuksista, jolloin osa toiminnallisuuksista poistuu.

Mainontaevästeitä voidaan käyttää auttamaan mainoskokemuksen optimointiin palvelun käyttäjälle. Jotkut kolmannen osapuolen toimittajat, myös Google, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä (1 pikselin kuvatiedosto) parantaakseen mainoskokemusta.

Evästeiden ja verkkojäljitteiden avulla kerätyt tiedot eivät sisällä käyttäjän henkilötietoja. Verkossa suoritettuja toimintoja ei voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Laadittu: 19.4.2022

 

Erillinen tieto liittyen majoituspalveluiden matkustajailmoituksiin


Majoitustoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkustajailmoitukset ja -tiedot yhden vuoden ajan matkustajailmoituksen allekirjoittamispäivästä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Matkustajarekisterissä olevat matkustajatiedot on säilytettävä yhden vuoden ajan niiden merkitsemisestä, minkä jälkeen ne on hävitettävä. Asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin sovelletaan kuitenkin, mitä henkilötietolain 29 §:ssä säädetään.