Varaus- ja peruutusehdot

 

MYYJÄ  
Elämyspalvelu Marjot Oy / Parran Luontolaituri
Käyntiosoite: Parrantie 27, 64700 TEUVA
Sähköposti: elamyspalvelu.marjot@gmail.com
Y-tunnus: 3254099-2
Puhelin:
044 792 2022 / Marjo Kiuru-Sundberg
0400 569 626 / Marjo Erlands

ASIAKAS
Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Elämyspalvelu Marjot Oy:ltä (myöhemmin myyjä). Varaus ja/tai ostos tehdään www.parranluonto.fi sivustolla olevassa verkkokaupassa, puhelimen tai sähköpostin välityksellä tai paikanpäällä, tai majoituksen osalta myös www.booking.com -sivustolla.  

TILAAMINEN
YLEISET EHDOT
Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.
Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittan ja päivittäin.

Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.
Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.
Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

VARAUSEHDOT
Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

VARAAMINEN 
Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin ja vastuisiin. Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. 
Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja. Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
Myyjä ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta. Asiakkaan tulee olla yhteydessä myyjään, mikäli epäilee varauksen epäonnistuneen. Myyjä ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa vielä varattavissa. Mikäli kohde ei ole käytettävissä kyseisenä ajankohtana pyritään myyjän toimesta tarjoamaan toista ajankohtaa. Mikäli asiakasta on veloitettu mutta kohde ei ole varattavissa, maksu palautetaan asiakkaalle.

PERUUTUKSET JA MUUTOKSET

Sähköpostilla, puhelimitse sekä verkkokaupassa ja booking.com -palvelun kautta tehty varaus kohteisiin Tentsile, Glamping, Triangeli-mökki, Parran Kota, Nevala-sali tai Rantasauna voidaan peruuttaa ilman kuluja viimeistään 7 vrk ennen varauksen alkamisajankohtaa. Peruutus tehdään sähköpostilla osoitteeseen elamyspalvelu.marjot@gmail.com. 

Jos peruutus tehdään myöhemmin, mutta kuitenkin viimeistään 1 vrk ennen varauksen alkamisajankohtaa, veloitamme 50 % varauksen summasta. Jos varaus peruutetaan alle 24 tuntia ennen varauksen alkamisajankohtaa, maksu veloitetaan kokonaan.

Sähköpostilla, puhelimitse sekä verkkokaupassa tehdyn Matkaparkin paikan varauksen voi peruuttaa ilman kustannuksia viimeistään 1 vrk ennen varauksen alkamisajankohtaa. Peruutus tehdään sähköpostilla osoitteeseen elamyspalvelut.marjot@gmail.com. Tämän jälkeen peruutetuista tai käyttämättä jääneistä paikoista maksua ei palauteta. 

Saunojen varaukset ovat sitovia, maksua ei palauteta.

Varauksen ajankohtaa voidaan muuttaa ilmaiseksi saman kauden/vuoden aikana saatavuuden mukaan. Ajankohdan muutos on tehtävä Tentsile -majoitukseen tai Matkaparkkiin viimeistään 1 vrk ennen ja Glamping tai Triangeli-mökki-majoitukseen 7 vrk ennen alkuperäistä tulopäivää.

Peruutuspäivä on se päivä, jolloin myyjä saa tiedon peruutuksesta. Asiakas on vastuussa siitä, että peruutus saapuu ajoissa myyjälle.

MYYJÄN OIKEUS PERUA VARAUS
Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) on myyjällä oikeus perua varaus. Peruuntuneesta varauksesta ilmoitetaan tällöin viivytyksettä asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa maksu kokonaisuudessaan takaisin. Force majeure -esteen takia peruuntuneesta varauksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

SISÄÄNKIRJAUTUMINEN
Asiakas noutaa avaimen saapuessaan Parran Luontolaiturille Kahvila-Ravintola Tierasta (HoviGlamping Parra, Tentsile -puumajoite ja Triangeli-mökki).
Asiakas otetaan mahdollisuuksien mukaan vastaan henkilökohtaisesti myös HoviGlamping Kaarihoviin saavuttaessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asiakasta informoidaan puhelimitse tai sähköpostitse, miten sisäänkirjautuminen hoidetaan.

Asiakas palauttaa sekä Glamping-, Tentsile- että Triangeli-mökki-majoituksen avaimen Kahvila-Ravintola Tieraan. HoviGlamping Kaarihovin asiakas palauttaa avaimen sisäänkirjautumisen yhteydessä saamansa ohjeen mukaisesti.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä avaimesta omistajalla on oikeus periä kaikki lukkojen vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti, kuitenkin vähintään 90 €.

KOHTEEN KÄYTTÖ
Asiakkaalla on vuokra-aikana käyttöoikeus kohteeseen ja sen varustukseen sekä erikseen määriteltyihin palveluihin. Kohde on asiakkaan käytössä kohdekuvauksessa määriteltynä aikana. Jos varaaja huomaa kohteessa puutteita tai muuta huomautettavaa, on hänen viipymättä ilmoitettava siitä myyjälle. Asiakas huolehtii kohteen yleisestä siisteydestä ja vie omat roskat niille osoitettuun paikkaan. Kohteet on pidettävä siistinä ruuanjätteistä ja eritteistä. Kohteisiin ei ole luvallista tuoda likaisia vaatteita tai kenkiä.

Mikäli asiakas laiminlyö yleistä siisteyttä ja siitä aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia myyjälle, on myyjä oikeutettu perimään asiakkaalta siivouskulut täysimääräisenä 50 eur/h.

Lemmikkieläimet ja tupakointi on kielletty kohteissa.

GLAMPING-, TRIANGELI-MÖKKI JA TENTSILE -MAJOITUSTA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

Check-in tulopäivänä klo 14 alkaen.
Check-out lähtöpäivänä klo 12 mennessä. 
Asiakas vastaa kohteiden ja ympäristön siisteydestä.
Roskat on laitettava niille varattuun roskapussiin ja kannelliseen jäteastiaan.
Asiakas on vastuussa kohteen ehjänä ja puhtaana säilymisestä sekä ympäristön vahingoittumattomuudesta.
Myyjä pidättää oikeuden veloittaa mahdolliset syntyneet viat ja rikkoutumiset täysimääräisesti asiakkaalta jälkikäteen laskuttamalla. Asiakkaan tulee kunnioittaa luontoa ja metsää asiaankuuluvalla tavalla. 
Humalahakuinen alkoholin käyttö, tupakointi ja muiden päihteiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
Tupakointi on sallittu ainoastaan Kahvila-Ravintola Tieran pihapiirissä sekä erikseen tupakoinnille varatuissa paikoissa.
Tumpit on laitettava tuhka-astiaan.
Tulenteko on sallittu ainoastaan siihen varatussa nuotiopaikassa, asiaankuuluvalla varovaisuudella. 
Nuotiota ei saa jättää vartioimatta hetkeksikään. Alueen puita ei saa vahingoittaa.
Tulenteko on ehdottomasti kielletty yleisen metsäpalovaaran aikana.
Nuotiossa ei saa polttaa muoveja eikä nuotion päällä saa kuivata varusteita.
Mahdollisista ongelmista on soitettava viipymättä p. 044 792 2022

Huom! Majoittujilla suositellaan olevan voimassaoleva tapaturmavakuutus. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mm. käyttäjien huolimattomuudesta tai luonnon olosuhteista johtuvia vahinkoja tai tapaturmia. 

VAHINGOT JA NIIDEN KORVAUKSET
Asiakas on velvollinen korvaamaan myyjälle vahingon, jonka hän on aiheuttanut kohteelle. Asiakas on vastuussa myös muista kohteessa vierailevista henkilöistä sekä heidän aiheuttamastaan vahingosta varauksen aikana. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan esimerkiksi vieraan tai muiden vieraiden huolimattomuudesta tai laiminlyönneistä johtuvia vahinkoja tai tapaturmia. Myyjä ei korvaa luonnonolosuhteista, kuten hyönteisistä, eläimistä, kelirikosta tai odottamattomista säänvaihteluista eikä sähkökatkoista, luonnonrauhaa häiritsevistä ulkopuolisten aiheuttamista äänistä tai vastaavista syistä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tai kuluja.

VASTUUT
Asiakas on vastuussa kohteen ehjänä ja asianmukaisesti puhtaana pysymisestä. Myyjällä on vastuuvakuutus, joka kattaa myyjän henkilöstön toiminnasta tai laiminlyönnistä suoraan johtuvat vahingot.

VALITUKSET
Mahdolliset valitukset on tehtävä mahdollisimman pian aiheen ilmaannuttua. Mikäli asiaan ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus, tulee valitus lähettää kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä kirjallisesti. Myyjä pyrkii käsittelemään valituksen mahdollisimman pian valituksen saavuttua, kuitenkin enintään kuukauden kuluessa. Jos asiakas ja myyjä eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.

VUOKRAKALUSTOA KOSKEVAT ERITYISEHDOT (MAASTOPYÖRÄT YM)
Vuokralleottaja on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä.
Asiakkaan tulee tutustua välineistön turva- ja käyttöohjeeseen. Kalustoa tulee käyttää huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön. Vuokralleottaja sitoutuu tekemään turvallisuustarkastuksen vuokra-aikana. Vuokrakalustoa ei saa viedä maasta, eikä vuokrata edelleen. Vuokrakalustoa saa käyttää ainoastaan ehtojen sallimassa laajuudessa ja ainoastaan käyttäjän taitotasolle ja osaamiselle soveltuvissa suorituspaikoissa. Asiakas käyttää kaikkea kalustoa varusteineen aina omalla vastuullaan. 

Asiakkaan tulee palauttaa kalusto välittömästi vuokrakauden päättyessä sovittuun paikkaan puhdistettuna ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Vuokralleottajan on ilmoitettava viipymättä vuokralleantajalle, mikäli palautus viivästyy. Vuokralleantajalla on oikeus periä ylimenevältä ajalta 50 % korotettu vuokra, mikäli muuta ei ole erikseen sovittu. 

Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauskalustolle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta-arvoon. Asiakas vastaa kuljetus-, turvallisuus- ja muiden määräysten noudattamisesta. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kaikista välineissä llmenevistä vioista vuokralleantajalle välittömästi. 

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjaustoimenpiteistä. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista. Vuokralleantaja ei sitoudu toimittamaan rikkoutuneen vuokrauksen kohteen tilalle uutta laitetta, eikä korvaamaan työn keskeytymisestä aiheutuneita välillisiä tai välittömiä kustannuksia.

TOIMITUSEHDOT
Sopimus asiakkaan ja myyjän välille syntyy, kun tarjous on hyväksytty tai tilaus vahvistettu. Vahvistus lähetetään myyjän toimesta asiakkaalle sähköpostilla.

FYYSISIÄ TUOTTEITA KOSKEVAT PALAUTUSEHDOT
Tuotteilla on BtoC -kaupassa kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on avaamaton ja alkuperäistä vastaavassa kunnossa. Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava ehjä ja myyntikelpoinen.
Palautusoikeus ei koske majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja. Lahjakortteja ei voi palauttaa eikä niitä hyvitetä.

MAKSAMINEN

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Visma Payments Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin.

Maksamiseen siirrytään Visma Payn verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Visma Pay tai Visma Payments Oy.

Visma Pay välittää maksut verkkokauppiaalle.

Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Paysta: https://www.visma.fi/vismapay/

MAKSUTAVAT VERKKOKAUPASSA

Visma Pay -palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, mobiililompakoilla tai maksukorteilla (credit/debit). Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Pivo, Siirto, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/
 
Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Payments Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 315 42 037 (arkisin klo 8-16)
Postiosoite: Brahenkatu 4, 53100 Lappeenranta

MAKSAMINEN LASKULLA

Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä.

Eräpäivän jälkeen maksettuihin laskuihin lisätään aina viivästyskulut. Mikäli lasku on maksettu eräpäivän jälkeen alkuperäisellä laskulla ja viivästyskuluja on ehtinyt jo syntyä, kulut laskutetaan erikseen.

MAKSUEHDOT

Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, myyjä ei käsittele tilausta.


- -

Riitatilanteissa sovelletaan alkuperäiskielisiä sopimusehtoja.