Gå till innehåll

Parran Luontolaituri, HoviGlamping, Café-restaurang Tiera

Parrantie 27, 64700 Teuva

Adressen på Google Maps

 


Direktiv för dom som använder navigatorn eller Google Maps

 

Om du anländer från Seinäjoki / Kauhajoki-hållet och använder navigatorn eller Google Maps, är det möjligt att de väljer en rutt som innehåller small skogsbilväg i ett varierande körskick. Den här vägen har ingen underhåll under vintertiden.

Via Teuva centrum har vi en bra och snabt rutt till Parra. Först knacka in adressen Orrentie 14, 64700 Teuva. Då anländer du till en stor parkeringsplats av en grill-café i Teuva centrum. Där kan du byta till Luontolaituris adress Parrantie 27, 64700 Teuva.

Längs Orrentie börjar även den märkta rutten till Parra (se nedan).

 


Märkta rutten för höga fordon

 

Fordon med en höjd över 2,8 m bör använda den märkta rutten för att undvika en låg järnvägsbro.

Rutten börjar på adressen Orrentie 25, 64700 Teuva.

Den låga järnvägsbron finns på adressen Luovantie 164, så en rutt via den här adressen är inte lämplig för höga fordon.

 

Rutten på Google Maps

  • Röd: 67 – Snowpark Parra
  • Grön: Snowpark Parra – Luonto-Parra (Parran Luontolaituri, HoviGlamping, Café-restaurang Tiera)